Hvordan påvirker cannabis hjernen?

Virkningen av cannabis på hjernen er et emne for medisinsk studie, med studier som tilbyr forskjellige bevis og kontrasterende perspektiver. Vi tar i de to siste studier for å se på ulike aspekter.

Raul ARBOLEDA AFPFil

Forbruket av cannabis øker i mange deler av verden, ettersom land (som Canada) eller USA (som de fleste stater) enten lovliggjør forbruket helt eller tillater forbruk av medisinske årsaker.
Det er forskjellige måter å bruke cannabis på, men innånding (røyking og fordampning) er mest vanlige; og det finnes ulike grader av cannabis tilgjengelig. Røyking av cannabis (eller bruk av fordamper) resulterer i at den psykoaktive effekten kommer raskere, men varer i kortere tid, mens spising av cannabis fører til en forsinket effekt, men med en lengre varighet “høy”.

Michael Fischer cc

Cannabis og mental helse

Det har vært rapporter og studier om forbindelsen mellom cannabisbruk og psykisk sykdom, fra 1950-tallet. Dette er fortsatt et bredt undersøkt emne, og det er en større nødvendighet, med tanke på økt forbruk og med cannabis som nå blir en betydelig bidragsyter til mange økonomier gjennom en rekke bedrifter som utvikler og markedsfører cannabisprodukter.
Kompleksiteten med debatten fører til diskusjoner om hvorvidt enkelte individer allerede har psykiske helseproblemer; om det er underliggende potensialer for psykisk lidelse som utløses av mennesker som går inn i en mer avslappet tilstand og andre data som tyder på at cannabis kan brukes til å behandle visse former for psykisk lidelse, som for eksempel depresjon.
Som et tegn på kompleksiteten har to studier nylig blitt publisert som kommer til forskjellige konklusjoner knyttet til cannabisforbruk og psykisk sykdom.

Robert MacPhersonAFPFile
Annonse

Ingen tegn på psykisk lidelse?

En gjennomgang som samler data fra flere forskergrupper, samlet uavhengig av hverandre, som vurderte effekten av cannabiseksponering på hjernen og intelligenspoengene, finner liten effekt av røyking av cannabis på IQ-score eller hjernanatomi.
Studiene inkluderer en fra medisinske forskere ved University of California Los Angeles som brukte to studier som sammenlignet ungdoms tvillinger. En av tvillingene røkt cannabis mens den andre ikke gjorde det. Når tvillingene over tid fant forskerne ingen forskjeller mellom de to i forhold til IQ. Denne studien er publisert i [i] PNAS [/ i], og den har tittelen “Impact of adolescent marijuana use on intelligence: Resultater fra to tvillingstudier.”
En annen studie referert til hjerneskanninger på 781 unge voksne (14-22 år), utført av University of Pennsylvania-forskere. Forskerne fant at innen de 147 cannabisbrukerne var det ingen signifikante forskjeller med cannabisgruppe i globale eller regionale hjernevolum, kortikal tykkelse eller grå stofftetthet. Denne undersøkelsen har blitt publisert i tidsskriftet Neuropsychopharmacology, og heter “Cannabis bruk i ungdom er forbundet med begrensede endringer i hjernestrukturen.”
Et tredje studie viste at langsiktig eksponering for cannabis ikke er knyttet til endringer i arbeidsminne. Denne kanadiske kliniske studien vurderte sikkerheten til daglig cannabisforbruk, og her viste vanlige brukere ikke identifiserbare forskjeller i nevokognitive ferdigheter sammenlignet med ikke-brukende kontroller. Resultatene her er publisert i American Journal of Addiction, med papiret “Mangel på hippocampal volumendring i langvarige, store cannabisbrukere”.
Selv om slike studier indikerer ingen tilknytning til psykisk lidelse, kan meta-analyser kun utlede foreninger eller mangel på foreninger, i stedet for å bevise fakta uansett. Hvor slike studier er nyttige, er ved å fremme dialog.

Jason ConnollyAFPFile

Potensielle psykiske problemer?

En ny studie fra Kings College London har blitt publisert i tidsskriftet The Lancet – Psychiatry. Denne studien undersøker sammenhengen mellom vanlig bruk av cannabis og psykose.
Studien så en psykiatrisk pasient fra over ti europeiske land og Brasil, med pasientene i alderen 18-64 år. Analysen viste at daglig bruk av cannabis var forbundet med økt sjanse for å utvikle en psykotisk lidelse sammenlignet med kontroller som aldri hadde brukt cannabis eller cannabisprodukter.
Faktorene som har en sterkere tilknytning til psykose ble identifisert som en økt hyppig bruk av cannabisbruk (det er jo oftere at cannabis ble brukt, jo større er sjansen for å utvikle en psykotisk tilstand) og med cannabisstyrken (det vil si jo sterkere Kaninens styrke (nivåer av tetrahydrocannabinol), desto større er sannsynligheten for å utvikle psykose).

Forskningen viste også hvordan sammenhengen mellom cannabisbruk og risiko for psykose varierer geografisk avhengig av gjeldende bruksmønstre. Mønster viste at sjansene for å ha en psykotisk lidelse sammenlignet med kontroller var fire ganger større i Paris, fem ganger større i London, og mer enn ni ganger større i Amsterdam, sammenlignet med gjennomsnittlig andel tilfeller over hele Europa og Brasil.
Forskningen har tittelen “Cannabisbrukets bidrag til variasjon i forekomsten av psykotisk lidelse i hele Europa (EU-GEI): en multisenter saksbehandlingsstudie.”

Hva betyr allt dette?

Er cannabisbruk forbundet med økt forekomst eller tidligere utbrudd av psykisk lidelse? Kan noen forening si å være kausal? Hvor representativ er studiene?
Disse spørsmålene kan ikke besvares enkelt og svaret forblir “det avhenger”. Det ser ut til å være noen tilknytning, men årsakene til denne foreningen kan forholde seg til enkeltpersoner (i stedet for at det er en kollektiv innvirkning), hyppigheten av bruk og styrken av cannabis. Det er et lite cliché, men videre forskning vil være nødvendig.

Annonse
University of California San Diego

Denne artikkelen er en del av Digital Journal sine vanlige Essential Science-kolonner. Hver uke utforsker Tim Sandle et aktuelt og viktig vitenskapelig problem. I forrige uke så vi på ny teknologi fra Massachusetts Institute of Technology, basert på RFID-koder, som kan hjelpe roboter til å få større presisjon for bevegelige gjenstander og også for å øke hastigheten på svarene
Uken før vi undersøkte en undersøkelse som finner at generelt spiller musikk mens arbeidet hemmer den kreative tidevannet. Dette står i kontrast til andre studier som viser motsatt. Sjekk ut historien og se hva din mening er.

Annonse

Kilde:http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/science/essential-science-how-does-cannabis-affect-the-brain/article/546074

Leave a Comment