NNPF protesterer: Et inngrep

DEN GRØNNE STI
NNPF protesterer: Et inngrep

NNPF protesterer: Et inngrep

Utvalget som gransker politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening går langt utover sitt mandat, mener foreningen, som har hyret inn egne advokater.

«Informasjonsinnhentingen om NNPF framstår i seg selv som massiv, og ikke proporsjonal med utvalgets mandat.»

Det skriver Advokatene Graasvold & Steenvag i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Brevet, som Dagbladet har fått innsyn i, er sendt 15. juni på vegne av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

I et halvt år har et utvalg nedsatt av departementet gransket politiets forhold til den private interesseorganisasjonen, etter påstander om rolleblanding.

Bry deg – si nei til NNPF

NNPF protesterer: Et inngrep

Foreningen, som jobber for en streng straffelinje på rusfeltet, opplyser på sine sider at de har 3500 medlemmer – hovedsakelig politiansatte.

En del av Rolleforståelsesutvalgets mandat er å undersøke om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til NNPF.

NNPF mener imidlertid at utvalget i sin gransking går mye lenger enn dette, framgår det av brevet.

Advokatene peker på at de har blitt bedt om å utlevere årsberetninger, medlemsblader og svare på et titall spørsmål som blant annet går på foreningens identitet og kunnskapssyn.

Det oppfattes av foreningen som «en omfattende og detaljert gransking av NNPF som forening framfor av de virksomheter/enkeltpersoner mandatet retter seg mot».

les hele saken her