Råd til cannabis pasienter

DEN GRØNNE STI
medical only

Råd til cannabis pasienter

Råd til cannabis pasienter som har oppsøkt leger i utlandet for behandling med legemidler

medical only

Pasienter som vanligvis reiser til utlandet for behandling med legemidler er nå i en utfordrende situasjon, da myndighetene fraråder utenlandsreiser på grunn av pågående koronapandemi.

Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at det ikke er aktuelt å endre regelverket knyttet til privatimport av legemidler eller begrensningene som gjelder for resepter fra leger i andre EU/EØS-land. Denne pasientgruppen må derfor søke helsehjelp innenfor de etablerte helsetjenestene og innenfor dagens regelverk.

Følgende råd gjelder:

  • Pasienter som til nå har oppsøkt leger i utlandet for behandling med legemidler, bør etablere kontakt med fastlege så snart som mulig for vurdering og behandling. Eventuelt må utredning og behandling skje i samarbeid med spesialist.
  • Pasienter som har fått legemiddelassistert behandling for opioidavhengighet av utenlandske leger bør kontakte fastlege.
  • Pasienter som har fått cannabislegemidler av utenlandske leger bør etablere kontakt med fastlegen slik at de sikres forsvarlig helsehjelp.

Spørsmål og svar

Kan jeg få utlevert legemidler på norske apotek på bakgrunn av resept fra lege i utlandet?

Ja, resepter (papirresept med signatur) fra lege i annet EU/EØS-land er på visse vilkår gyldige i Norge, men dette gjelder ikke for legemidler i reseptgruppe A og B og heller ikke for legemidler som ikke er markedsført i Norge. Resepter via telefon, faks eller e-post er ikke gyldige.

Kan jeg få legemidler tilsendt fra utlandet ved bud eller per post?

Nei, det er i utgangspunktet ikke tillatt for privatpersoner å importere legemidler. Legemiddelverket kan gjøre unntak i spesielle tilfeller, men dette gjelder ikke for legemidler med narkotiske virkestoffer.

Hvem kan nå skrive resept på de legemidlene jeg tidligere har fått av lege i utlandet?

Fastlegen vil gjøre en vurdering av tilstanden din og behovet for legemidler. Noen legemidler slik som cannabisbaserte preparater med mer enn 1 % THC (tetrahydrocannabinol) krever søknad om godkjenningsfritak fra spesialist på sykehus.

kilde:legemiddelverket