Offisiell oppstart for de rådgivende enhetene for russaker

DEN GRØNNE STI
Offisiell oppstart for de rådgivende enhetene for russaker

Offisiell oppstart for de rådgivende enhetene for russaker

I morgen skal alle landets kommuner ha på plass en rådgivende enhet for russaker. Kommunene har fått 100 millioner kroner i frie midler til etablering av enhetene. 

Offisiell oppstart for de rådgivende enhetene for russaker

Det er Stortinget som har vedtatt at det skal etableres rådgivende enheter for russaker i kommunene. Disse skal ta imot personer som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika og som får påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte.

Helsedirektoratet har fått oppdraget med å utarbeide retningslinjer for de rådgivende enhetene. Disse gikk ut i et brev til kommunene 17. juni i år.

Brevet beskriver jussen som enhetene må forholde seg til, men sier lite om hva slags faglig innhold de skal arbeide ut fra, påpeker Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. 

– Etter hva vi erfarer, vil ikke retningslinjer for faglig innhold komme før til høsten. Det gjør det vanskelig for kommunene å planlegge riktig bruk av kompetanse og organisering av enhetene.

les hele saken her https://www.actis.no/nyhet/offisiell-oppstart-de-radgivende-enhetene-russaker?fbclid=IwAR0yPxYSb_Mf7x7uVV3yuG7KjK0DOjm9vA0tokEFWUt2UO-xZut2lXbpDtE