Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer

I løpet av 2018 investerte Oljefondet i tre av verdens fremste cannabis-aksjer. Så langt i 2019 har fondet tjent penger som gress på investeringen.

cannabis

Oljefondets forvaltere har diskutert etikken i å investere i cannabis med Etikkrådet.

Cannabis-relaterte aksjer har fått en rakettstart på 2019, og mange av selskapene i sektoren har opplevd kurshopp på over 50 prosent de siste to månedene.

Men det er ikke bare et stort antall hobbyinvestorer som har grunn til å juble etter det kraftige kursrallyet i cannabis-sektoren i år. Statens pensjonsfond utland har sørget for at alle nordmenn har tjent godt på cannabis-bølgen.

Blant de rundt 9150 selskapene som Oljefondet har investert i er det fem selskap som har betydelig virksomhet knyttet til medisinsk marihuana. Store legemiddelselskaper som kun har enkelte cannabis-relaterte prosjekter, er utelatt fra beregningen.

Vurderer etikk

De etiske vurderingene rundt investeringene i cannabis-aksjer er diskutert med Etikkrådet. Her er det stor dobbelt moral igjen, vi må IKKE glemme at oljefondet også invisterte i klasebomber, selv om klasebomber var ulovlig. Her er det pengene som rår da cannabis er ulovlig for de fleste nordmenn.

Stor pengegevinst

Ved inngangen til 2019 hadde Oljefondet investert rundt 910 millioner kroner i disse fem selskapene. De samme aksjene er i dag verd rundt 1,36 milliarder kroner.

Det betyr at de fem aksjene alene har bidratt med 446 nye millioner i Norges pengebinge så langt i år.

De to største cannabis-investeringene til Oljefondet er Aurora Cannabis og Conopy Growth Cooperation. Ved inngangen til året hadde Statens pensjonsfond utland plassert drøyt 260 millioner kroner i hvert av disse to selskapene. I dag er aksjeposten verd over 400 millioner kroner hver.

Satset i 2018

– Aphira Inc, Aurora Cannabis og Canopy Growth Corp kom inn i beholdningslisten i 2018.

Alle disse tre selskapene er spesialisert på utvikling og kommersialisering av medisinsk marihuana. De to andre selskapene, Insys Therapeutics og Scotts Miracle Gro, har vært i porteføljen siden henholdsvis 2015 og 2007. Begge hadde tidligere sin hovedvirksomhet knyttet til andre produkter enn cannabis, men har satset stort på det raskt voksende markedet de siste årene.

Scotts Miracle Gros hovedvirksomhet er fortsatt knyttet til gressplener og hageprodukter, men de siste årene har selskapet forsøkt å bli en viktig tilbyder av hydrokultur og andre vekst-systemer til cannabis-industrien.

Kraftig rekyl

Verdien av Statens pensjonsfond utland falt med 483 milliarder kroner i 2018, tilsvarende en avkastning på minus 6,1 prosent.

Ved utgangen av 2018 var Oljefondet på 8256 milliarder kroner. Et kraftig oppsving på de fleste av verdens børser har bidratt til at denne verdien har tatt seg opp betraktelig så langt i år.

hemp

Ifølge den løpende beregningen av Oljefondets verdi på sidene til Norges Bank Investment Management var verdien på fondet torsdag ettermiddag på 8866 milliarder kroner.
Det betyr at Oljefondet har lagt på seg 610 milliarder kroner så langt i 2019. 

Leave a Comment